Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn

Hải văn

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị Hải văn bao gồm:

 • Máy đo sóng, dòng chảy, thủy triều
 • Phao đo các tham số khí tượng và hải văn
 • Máy đo sâu hồi âm đơn tia/đa tia
 • Thiết bị thủy sinh
 • Hệ thống lấy mẫu nước rosette – CTD
 • Hệ thống truyền số liệu thủy âm
 • Trạm đo sóng (có hướng)/dòng chảy/ mực nước bằng radar bằng phương pháp radar/siêu âm không tiếp xúc, áp lực, phao từ các trạm xa và truyền số liệu về trung tâm. Có thể tích hợp đo các yếu tố khí tượng bổ sung, tạo thành một hay một mạng lưới trạm giám sát hoàn chỉnh.

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị Hải văn bao gồm:

 • Máy đo sóng, dòng chảy, thủy triều
 • Phao đo các tham số khí tượng và hải văn
 • Máy đo sâu hồi âm đơn tia/đa tia
 • Thiết bị thủy sinh
 • Hệ thống lấy mẫu nước rosette – CTD
 • Hệ thống truyền số liệu thủy âm
 • Trạm đo sóng (có hướng)/dòng chảy/ mực nước bằng radar bằng phương pháp radar/siêu âm không tiếp xúc, áp lực, phao từ các trạm xa và truyền số liệu về trung tâm. Có thể tích hợp đo các yếu tố khí tượng bổ sung, tạo thành một hay một mạng lưới trạm giám sát hoàn chỉnh.

 

                                                  

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Thủy văn

Thủy văn

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị thủy văn: Trạm...

Đối tác cung cấp sản phẩm

0903209245