Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn
Hải văn

Hải văn

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị Hải văn bao gồm:

 • Máy đo sóng, dòng chảy, thủy triều
 • Phao đo các tham số khí tượng và hải văn
 • Máy đo sâu hồi âm đơn tia/đa tia
 • Thiết bị thủy sinh
 • Hệ thống lấy mẫu nước rosette – CTD
 • Hệ thống truyền số liệu thủy âm

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị Hải văn bao gồm:

 • Máy đo sóng, dòng chảy, thủy triều
 • Phao đo các tham số khí tượng và hải văn
 • Máy đo sâu hồi âm đơn tia/đa tia
 • Thiết bị thủy sinh
 • Hệ thống lấy mẫu nước rosette – CTD
 • Hệ thống truyền số liệu thủy âm

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Thủy văn

Thủy văn

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị thủy văn: Trạm...

Đối tác cung cấp sản phẩm

02435140742