Thiết bị Địa chất biển
Thiết bị Địa chất biển
Thiết bị Địa chất biển
Thiết bị Địa chất biển
Thiết bị Địa chất biển

Thiết bị Địa chất biển

Đại Quang chuyên cung cấp các thiết bị Địa Chất Biển:
 

  • Tổ hợp thiết bị đo địa chấn​

  • Thiết bị cảnh báo động đất – OBS

  • Máy đo trọng lực biển

  • Hệ thống khảo sát tầng đáy

 

 

Đại Quang chuyên cung cấp các thiết bị Địa Chất Biển:
 

  • Tổ hợp thiết bị đo địa chấn

  • Thiết bị cảnh báo động đất – OBS

  • Máy đo trọng lực biển

  • Hệ thống khảo sát tầng đáy

 

Có thể bạn quan tâm

Đối tác cung cấp sản phẩm

02435140742