Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển
Thiết bị Địa vật lý biển

Thiết bị Địa vật lý biển

Đại Quang chuyên cung cấp các thiết bị Địa vật ký Biển:

 • Hệ thống đo địa chấn
 • Hệ thống quét mạn
 • Máy đo từ trường
 • Máy đo trọng lực
 • Máy đo sâu hồi âm đa tia
 • Tổ hợp hệ thống đo địa vật lý biển
 • Hệ thống lấy mẫu đáy
 • Mạng lưới đo địa chấn thân đập – thủy điện
 • Hệ thống phần mềm thu thập/xử lý số liệu

 

 

Đại Quang chuyên cung cấp các hệ thống thiết bị Địa vật lý biển bao gồm:

​+ Hệ thống đo:

 • Hệ thống đo địa chấn
 • Hệ thống quét mạn
 • Máy đo từ trường
 • Máy đo trọng lực
 • Máy đo sâu hồi âm đa tia
 • Tổ hợp hệ thống đo địa vật lý biển
 • Hệ thống lấy mẫu đáy
 • Mạng lưới đo địa chấn thân đập – thủy điện
 • Hệ thống phần mềm thu thập/xử lý số liệu

+ Hệ thống hỗ trợ:

 • Tàu lặn điều khiển từ xa – ROV
 • Tàu tự hành – AUV
 • Tàu lượn đo các yếu tố hải văn – Glider
 • Tàu mặt tự hành – ASV
 • Phao nổi đo điện từ trường – Float
 • Hệ thống thu thả - LARS
 • Hệ thống lặn

 

+ Thiết bị ngoại vi:

 • Thiết bị cải chính sóng lắc (IMU, INS)
 • Thiết bị định vị, dẫn đường - GNSS
 • La bàn hồi chuyển
 • Máy đo tốc độ truyền âm – SVS, SVP
 • Hệ thống định vị thủy âm (USBL, LBL)
 • Sonar quét và hình ảnh
 • Camera dưới nước
 • Máy đo thủy âm
 • Cảm biến dò đáy - DVL

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Đối tác cung cấp sản phẩm

0903209245