Thiết bị Môi trường nước
Thiết bị Môi trường nước
Thiết bị Môi trường nước
Thiết bị Môi trường nước
Thiết bị Môi trường nước
Thiết bị Môi trường nước
Thiết bị Môi trường nước
Thiết bị Môi trường nước
Thiết bị Môi trường nước

Thiết bị Môi trường nước

Chúng tôi cung cấp các thiết bị môi trường nước:
 

 • Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu

 • Máy đo hàm lượng phù sa

 • Máy đo CTD & Rosette

 • Máy đo tốc độ truyền âm

 • Máy đo chuyển động rối

 • Máy đo phổ bức xạ biển

 • Thiết bị lấy mẫu nước

 • Thiết bị lấy mẫu trầm tích

Đại Quang cung cấp các thiết bị môi trường nước:
 

 • Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu

 • Máy đo hàm lượng phù sa

 • Máy đo CTD & Rosette

 • Máy đo tốc độ truyền âm

 • Máy đo chuyển động rối

 • Máy đo phổ bức xạ biển

 • Thiết bị lấy mẫu nước

 • Thiết bị lấy mẫu trầm tích

         

Có thể bạn quan tâm

ĐỐI TÁC CUNG CẤP SẢN PHẨM

Unidata Hydronet Geo-Logo Geonica EEC-Logo Earth Network-Logo R2sonic-Logo Sontek Innomar-Logo General Acoustic Link Quest- Logo AAE wartsila elac
02435140742