Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng
Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng
Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng
Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng
Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng
Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng
Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng
Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng
Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng

Thiết bị Khí Tượng Cao Không - Radar Khí Tượng

Cung cấp các thiết bị Khí Tượng Cao Không:

  • Radar thời tiết băng tần X-Band, C-Band, S-Band
  • Ảnh mây vệ tinh
  • Bóng thám không
  • Hệ thống cảnh báo sét

Cung cấp các thiết bị Khí Tượng Cao Không:

  • Trạm Radar thời tiết băng tần X-Band, C-Band, S-Band
  • Ảnh mây vệ tinh
  • Bóng thám không
  • Hệ thống cảnh báo sét
  • Trạm Radar di động

Có thể bạn quan tâm

ĐỐI TÁC CUNG CẤP SẢN PHẨM

Unidata Hydronet Geo-Logo Geonica EEC-Logo Earth Network-Logo R2sonic-Logo Sontek Innomar-Logo General Acoustic Link Quest- Logo AAE wartsila elac
02435140742