Thiết bị phụ trợ
Thiết bị phụ trợ
Thiết bị phụ trợ
Thiết bị phụ trợ
Thiết bị phụ trợ
Thiết bị phụ trợ
Thiết bị phụ trợ
Thiết bị phụ trợ
Thiết bị phụ trợ

Thiết bị phụ trợ

Đại Quang cung cấp một số thiết bị phụ trợ:
 

  • Thiết bị cải chính sóng lắc: Heave/Pitch&Roll/Heading-Gyrocompass

  • Hệ thống thu thả (LARS): tời, cáp & giá lắp các loại có sức chứa từ 50m ~ 200m ~ 1.000m ~ >6.000m

  • Thiết bị camera/video dưới nước và hệ thống truyền số liệu đi xa tới 10km với multiplexer

  • Giá lắp các loại được thiết kế phù hợp, chắc chắn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị.

  • Xe & hệ thống thiết bị tích hợp  kiểm định / thanh tra môi trường.

 

Đại Quang cung cấp một số thiết bị phụ trợ:
 

  • Thiết bị cải chính sóng lắc: Heave/Pitch&Roll/Heading-Gyrocompass

  • Hệ thống thu thả (LARS): tời, cáp & giá lắp các loại có sức chứa từ 50m ~ 200m ~ 1.000m ~ >6.000m

  • Thiết bị camera/video dưới nước và hệ thống truyền số liệu đi xa tới 10km với multiplexer

  • Giá lắp các loại được thiết kế phù hợp, chắc chắn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị.

  • Xe & hệ thống thiết bị tích hợp  kiểm định / thanh tra môi trường.

Có thể bạn quan tâm

ĐỐI TÁC CUNG CẤP SẢN PHẨM

Unidata Hydronet Geo-Logo Geonica EEC-Logo Earth Network-Logo R2sonic-Logo Sontek Innomar-Logo General Acoustic Link Quest- Logo AAE wartsila elac
02435140742