Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất
Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất

Thiết bị Khí Tượng Mặt Đất

 

Cung cấp các thiết bị khí tượng:
 

 • Trạm khí tượng tự động

 • Trạm khí tượng tích hợp sensor thuỷ văn

 • Trạm khí tượng tự động trên tàu

 • Các cảm biến khí tượng: mưa, gió, nhiệt độ & độ ẩm, bức xạ mặt trời, áp suất khí quyển v.v.

Cung cấp các thiết bị khí tượng:
 

 • Trạm khí tượng tự động
 • Trạm khí tượng tích hợp sensor thuỷ văn
 • Trạm khí tượng tự động trên tàu
 • Cảm biến đo mưa
 • Cảm biến đo gió
 • Cảm biến đo nhiệt độ & độ ẩm
 • Cảm biến đo áp suất khí quyển 
 • Trạm đo bức xạ mặt trời
 • Hệ thống định vị sét
 • Hệ thống phổ bức xạ - radiometrics

Có thể bạn quan tâm

Đối tác cung cấp sản phẩm

02435140742