Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc
Thiết bị Thủy đạc

Thiết bị Thủy đạc

Cung cấp các thiết bị Thủy Đạc:
 

 • Máy đo sâu hồi âm đơn tia

 • Máy đo sâu hồi âm đa tia

 • Máy quét sườn biển

 • Máy đo từ trường biển

 • Hệ thống định vị thuỷ âm

 • Hệ thống ROV, ROTV, AUV

Cung cấp các thiết bị Thủy Đạc:

 • Máy đo sâu hồi âm đơn tia

 • Máy đo sâu hồi âm đa tia

 • Máy quét sườn biển

 • Máy đo từ trường biển

 • Hệ thống định vị thuỷ âm

 • Hệ thống ROV, ROTV, AUV

                     

Có thể bạn quan tâm

ĐỐI TÁC CUNG CẤP SẢN PHẨM

Unidata Hydronet Geo-Logo Geonica EEC-Logo Earth Network-Logo R2sonic-Logo Sontek Innomar-Logo General Acoustic Link Quest- Logo AAE wartsila elac
02435140742